پیش مخلوط مرغ گوشتی پرومکس (Promax)

اطلاعات محصول

پیش مخلوط مرغ گوشتی پرومکس (Promax)

هدف از تغذیه مرغگوشتی با خوراک مرغ گوشتی  آنست که انرژی، پروتئین، مواد معدنی و ویتامین های مورد نیاز پرنده، برحسب سن، جنس و نژاد تأمین گردد. در این راستا شرکت آریادانه گلستان، برای آن که نیازمندی های طیور، مطابق با جداول استاندارد فراهم کند

.

جهت استعلام و سفارش تماس بگیرید

مشخصات و توضیحات

پیش مخلوط مرغ گوشتی پرومکس (Promax)

هدف از تغذیه مرغگوشتی با خوراک مرغ گوشتی  آنست که انرژی، پروتئین، مواد معدنی و ویتامین های مورد نیاز پرنده، برحسب سن، جنس و نژاد تأمین گردد. در این راستا شرکت آریادانه گلستان، برای آن که نیازمندی های طیور، مطابق با جداول استاندارد فراهم کند، جیرهای متشکل از نهاده های خوراکی رایج و برخی افزودنیهای مجاز و مورد نیاز در مراحل مختلف رشد را توسط تیم کارشناسی مجرب تنظیم و  تهیه می کند. درادامه به آنالیز خوراک های رایج در مراحل مختلف می پردازیم.

نکات مهم در زمینه تغذیه مرغ گوشتی :

  • با توجه به اینکه شکل خوراک ها متفاوت می باشد، هنگام توزیع در سالن ها با دان قبلی مخلوط شود و پس از 24 ساعت دان جدید به تنهایی مصرف شود.
  • برای اطمینان از بهترین شروع، جیره آغازین را با سوپر استارتر آغاز کنید.
  • اگر پرنده ابتدا دان را به شکل کرامبل و سپس پلت دریافت کند، دستگاه گوارش سازگاری بیشتری نسبت به اندازه ذرت پیدا نموده و لذا رشد بیشتر و راندمان بالاتری خواهد داشت.
  • محل نگهداری خوراک بایستی فاقد رطوبت بوده ودر محلی  دور از تابش نور مستقیم خورشید باشد.
  • چیدمان کیسه ها روی پالت و در دمای 25/11 درجه سانتی گراد با تهویه مناسب باشد.
  • مدت زمان نگهداری از سه هفته بیشتر تجاوز نکند.
  • استفاده از پایاندان 2 منوط به رسیدن به وزن 2300 گرم می باشد.

عنوان

آنچه که هستیم بسیاربیشتر است.

Go to Top