کارخانه

مشخصات وخصوصیات تجهیزات ساخت خوراک دام شرکت آریا دانه گلستان

۱-واحد خط اکسترودر فول فت سویا

الف- دارای کاندیشنر تمام استیل

ب- دستگاه اکسترودر با توان الکتروموتور بالا

ج- مجهز به کولر دوار بزرگ وفن هوادهی با ظرفیت بالا

۲- کارخانه خوراک دام وطیور

الف- دارای سیستم فرمان (PLC) ،بچ گیری و توزین کاملاخودکار کلیه نهاده های پرمصرف و کم مصرف با حداقل خطا

ب-دارای میکسر پدالی دوشافت به حجم ۳ متر مکعب جهت بچ های ۱ تنی

با ضریب یکنواختی بالا

ج- دارای دوستگاه پلت با توان وظرفیت متناسب با خط تولید وسه دستگاه کاندیشنر پخت تمام استیل

د- دارای انبارها با ظرفیت بالا جهت انواع نهاده های دامی به صورت جداگانه

۳- خط خوراک اکسترودرآبزیان

الف- دارای سیتم فرمان (PLC) کامل در بچ گیری ودر صورت نیاز دستی