خدمات فنی پس از فروش به پرورش دهندگان دام

یکی از مهمترین شاخص های توسعه جامعه انسانی در دنیا تامین نیازهای غذایی انسانها بصورت پایدار می باشد . در سبد غذایی انسان ها بخش عمده ای از صنعت دامپروی تامین می شود . مصرف محصولات با کیفیت دامی در سال های اخیر حتی بر روی پیشگیری از بیماریهای زیادی ازجمله سرطان و بیماریهای قلبی و عروقی موثر بوده است .
در حال حاضر از 1.5 میلیارد راس گاو موجود در دنیا تقریبا 4.6 میلیون راس در ایران و جود دارد که به نسبت جمعیت کشور تعداد دام باید 3.5 برابر میزان موجود افزایش یابد و همچنین سرانه مصرف شیر بر اساس آمارهای موجود 73 لیتر در سال به ازای هرنفر است که میانگین مصرف شیر در دنیا 170 لیتر و در کشورهای بیشتر توسعه یافته حتی تا 330 لیترهم می رسد . در صنعت دام سبک هم تقریبا اغلب به صورت سنتی پرورش می یابد . همه این آمارها حکایت از این دارد که در کشورمان برای تامین غذا و به دنبال آن تامین سلامتی مردم نیار به توسعه بیشتر صنعت دامپروری دارد ، در کنار این بازارهای صادارتی جذابی هم در اطراف کشور وجود دارد که توسعه این صنعت می تواند به صادرات و تامین ارز مورد نیاز کشور و کمتر شدن وابستگی اقتصاد به نفت کمک کند .
میزان اشتغال غیر مستقیم در این صنعت هم بین 17 تا 21 نفر است در زمینه اشتغال غیر مستقیم صنعت دامپروری از اغلب صنایع دیگر بالاتر است .
یکی از راههای توسعه این صنعت توجه به افزایش راندمان های تولید می باشد . رسیدن به این هدف مهم از طریق کار کارشناسی بس یار دقیق در زمینه های تامین خوراک با کیفیت ، تامین کلیه نیاز مواد مغذی دام ازطریق تنطیم جیره های غذایی ، تامین آسایش دام و توجه به مقوله سلامتی و پیشگیری از بیماریها و… می باشد .
با اهمیت ترین مقوله در این بخش تامین خوراک با کیفیت با در نظر گرفتن اثر آن بر روی ضرایب تبدیل و قیمت تمام شده محصول نهایی به پایداری و توسعه این صنعت کمک بسیار زیادی می کند .
شرکت آریادانه گلستان یکی ازوظایف اجتماعی خود می داند که با تولید محصولات با کیفیت و منحصر به فرد بتواند با افزایش راندمان های تولید به درآمد مشتریان خود در این صنعت و افزایش توسعه دامپروری کمک کند .
کارشناسان خبره و با تجربه شرکت آریادانه گلستان از بدو تولد گوساله تا زمان رشد و زایمان و دوران شیرواری در کنار دامپروارن و مشتریان محتر م حضور دارند.
در نهایت امید این را داریم با حضور مستمر در کنار صنعت دامپروری کشور آینده بهتری را نسبت به وضعیت کنون ی برای صنعت دامپروری کشور بسازیم .