تحقیق و توسعه

با پیشرفت روز افزون صنایع مختلف و با پیچیدگی های که در کسب و کارهای گوناگون ایجاده شده است،نوآوری اهمیتی بیشتری پیدا کرده. به نحوی که در سازمان های مختلف بخشی تحت عنوان تحقیق(Research) و توسعه (Development) طراحی شده است.هدف  و کارکرد این بخش شامل ارتقا سطح سازمان ها در جهت تامین نیازمندی ها و  اولویت های مورد نظر است.

طبق تعریف، تحقیق و توسعه یعنی پیدایش دانش جدید. این تعریف در فضای کسب و کار فعالیتی محسوب می­شود که شرکت ها آن را به منظور توسعه محصولات، فرآیندها، خدمات جدید یا بهبود آن هایی که از قبل وجود داشته اند، به کار می گیرند. بخش  تحقیق و توسعه یک بخش ضروری برای هر سازمان است. با توجه به فضای رقابتی حاکم بر صنایع مختلف بایستی با اتکا به یک تیم تحقیق و توسعه قوی، همواره بر طراحی و عرضه محصولات و خدمات جدید تمرکز نمود. ضمن اینکه  دائم بایستی آنچه که از قبل نیر وجود داشته است بر اساس نیاز بازار اصلاح گردد.

تحقیق و توسعه یک فرایند دائمی است که از خلق ایده و نظریه شروع شده و در ادامه مرحله تحقیق و پژوهش بر روی آن ایده انجام شده و سپس منجر به خلق یک محصول یا خدمات نوین می گردد.

شرکت آریادانه گلستان به عنوان یک شرکت نوآور با رسالت طراحی و تولید محصولات جدید و خدمات فنی نوین، متناسب با شرایط کنونی صنعت دام و طیور و آبزیان اقدام به ایجاد یک واحد تحقیق و توسعه قوی نموده است. هدف از ایجاد  این تیم کمک به پرورش دهندگان صنعت دام و طیور و آبزیان در راستای دستیابی به عملکردهای بهینه است. همچنین این مجموعه با اتکا به دانش علمی روز دنیا و تجربه عملیاتی واحدهای پرورشی با تلفیق دانش و تجربه خدمات فنی با کیفیتی به مشتریان خود ارائه می کند. حصول نتیجه مطلوب و سوددهی نهایی واحدهای پرورشی هدف نهایی تیم تحقیق و توسعه شرکت آریا دانه گلستان است.