آدرس

استان گلستان، شهرستان گالیکش٬ ناحیه صنعتی گلستان

شرکت آریا دانه گلستان

تلفن: ۴-۰۰۹۸۱۷۳۵۸۰۳۷۵۰

پست الکترونیک: info@ariyadaneh.com

آدرس شعب

دفتر اصفهان شعبه ١؛ خيابان توحيد ميانی مجتمع الهيه

تلفن: ۰۰۹۸۹۱۳۵۵۵۷۶۲۶

دفتر اصفهان شعبه ٢ نبش شهرك سلامت مجتمع سپهر طبقه اول

تلفن: ۰۰۹۸۹۱۳۵۵۵۷۶۲۲

فرم تماس